Privacyverklaring


 

1.   Inleiding

Relieff is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens om klanten een juiste (massage) behandeling/training te kunnen geven en voor de bedrijfsvoering van Relieff. De persoonsgegevens zijn geen eigendom van ons, maar van de klanten.

Wij willen voldoen aan de verantwoordingsplicht beschreven in de privacy wetgeving en wij vinden het heel belangrijk dat de gegevens van onze klanten op een juiste wijze worden gebruikt en beschermd. In deze Privacy verklaring geven we aan hoe we met de gegevens van onze klanten omgaan.

 

Relieff waarborgt dat:

·         de gegevens alleen worden vastgelegd voor een tevoren omschreven doel; 

·         dat de gegevens rechtmatig zijn verkregen; 

·         dat de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel; 

·         dat de gegevens juist en ter zake dienend zijn;

·         dat de gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven;

·         en dat transparant is hoe wij de gegevens van onze klanten gebruiken.

 

Bovendien zullen we de rechten van de klanten respecteren, de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en natuurlijk voldoen aan de privacy wetgeving. Wij zullen de gegevens van onze klanten nooit verkopen of anderszins onrechtmatig delen met derden.

 

2.    Welke gegevens van klanten slaan wij op? 

 Wij leggen de volgende gegevens van je vast:

 

·         Voor- en achternaam

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens 

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Gezondheidsgegevens zoals blessures of gezondheidsproblemen.

 

3.    Met welk doel doen we dat? 

Wij hebben jouw gegevens nodig met als doel jou een goede (massage) behandeling/training te kunnen geven, om een factuur te kunnen sturen en om te voldoen aan wetgeving.

  

4.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relieff en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.relieff@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Relieff wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

5.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Relieff neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons persoonlijk of via info.relieff@gmail.com.

 

6.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

Relieff zal de persoonsgegevens van haar klanten conform de wettelijke verplichting in artikel 454 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek minimaal 15 jaar moeten bewaren.

 

7.    Delen van persoonsgegevens met derden.

Relieff verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijke verplichting, een vordering van het Openbaar Ministerie of een rechterlijk bevel Relieff daartoe verplicht of inden je toestemming hebt gegeven jou persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

8.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau (gelijk aan de europese privacy wetgeving) voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Praktijk Relieff

Den Achterhof 1, Liempde

info.relieff@gmail.com

 

KvK: 72367830